Referenssit

Sähköturvatestausasema eritehoisille keitinlaitteille

Laitteisto on tarkoitettu suorittamaan sähköverkkoon liitettävän tuotteen toiminnallinen ja sähköturvatestaus puoliautomaattisesti, ts. testausta ohjaava tietokone ohjaa testausta näyttämällä ohjeita ja toimintakäskyjä manuaalisesti suoritettavia toimenpiteitä varten. Varsinaiset testaukset tapahtuvat automaattisesti. Testejä ovat suojamaan jatkuvuus, eristysvastus ja jännitelujuus sekä vuotovirta ja toiminnallinen testaus. Virranmittausyksikön yksi kanava on kalibroitu painemittaukseen testattavasta tuotteesta. Ohjelmistona on Fineron kehittämä Safetest 2000 ohjelma testilaitteiden ohjaukseen ja tulosten tallennukseen verkkoon.

Testaushuone kaasumittausmodulien testaukseen

Testaushuoneella tehdään hallitut olosuhteet asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Huoneen ulkomitat 5,3 m x 2,7 m ja korkeus 2,7 m. Huoneessa on lämpötilasäätö lämpötilaalueella 0…+60 C° ja kosteussäätö 20..90 %RH, huoneen ilmankiertoa voidaa säätää erikoisilla ilmanohjaus- levyillä, joilla saadaan mahdollisimman tasainen ilmanvirtaus eri hyllytasoille. Kylmäkoneistoja on kolme kappaletta, kylmäteho 21 kW. Häviötehoa voi huoneessa olla maksimisssaan 5 kW.  Huoneen sisällä on virtakiskot tuotteiden sähkön syöttöön. Huoneessa erilliset valvonta-anturit lämpötilalle ja kosteudelle.Testattavia tuotteita voi huoneessa on maksimissaan 800 kpl.

Testauslaitteisto Valaistus/lämmityselementtien testaukseen

Tietokoneohjattu testilaite maadoitus ja eristysvastus, sekä toiminnaliseen testaukseen. Aluksi testattavasta tuotteesta luetaan QR-koodi, jonka mukaan tietokone valitsee oikeat testausparametrit. Adapteri kytketään testattavan tuotteen riviliittimiin, tesaus käynnistyy maadoituspistoolin kytkimestä Testauksen jälkeen tulostetaan QR-kooditarra johon tallentuu: pvm, tuotteen nimi, sarjanumero, mittaustulokset eritesteistä.

Asiakaskohtaiset tuoteadapterit

Suunnittelemme ja valmistamme testausjärjestelmään tuoteadapterit, joilla saadaan testattava tuote kytkettyä testauslaitteeseen. Kontaktoinnit tehdään pääsääntöisesti testineuloilla, joilla saadaan luotettava kontaktointi testattavaan tuotteeseen. Testiadaptereissa käytämme suojahuuvaa korkeiden jännitteiden takia, huuva suljetaan ennen testauksen alkua ja lukitaan testauksen ajaksi turvareleellä.

Adaptereissa kytkentä testattavaan tuotteeseen voidaan tehdä manuaalisesti, paineilmatoimisesti tai sähköisesti tarpeen mukaan. Kytkennät voidaan myös tehdä eri suunnilta, mistä suunnasta kontaktointi onnistuu testattavaan tuotteeseen parhaiten. Jos sähköturvatestauksen lisäksi tuotteelle tehdään sähköinen toimintatesti, testiadapteriin tarvitaan suojaerotusmekaniikka, joka erottaa suurjännitteet ym. verkkosähköstä kaikissa tapauksissa, myös mahdollisissa vikatapauksissa. Suojaerotusmekaniikka toimii automaattisesti, kun sähköturvatestauksesta siirrytään toiminta-testeihin